Fulltrúaráð VM

Fulltrúaráð VM er stjórn félagsins til ráðgjafar og stuðnings við ýmis stærri málefni í starfsemi félagsins s.s. stefnumótun, kjarasamninga og meiriháttar framkvæmdir á vegum félagsins.

Fulltrúaráð skal skipað stjórnarmönnum og varastjórn félagsins. Einnig trúnaðarmönnum og
tengiliðum félagsins á landsbyggðinni, auk allt að fimm félagsmanna sem stjórn félagsins skipar
og skal skipunartími þeirra sá sami og stjórnar.

Formaður félagsins er jafnframt formaður fulltrúaráðs og boðar hann til fundar þess eftir þörfum en fundir eru haldnir að lágmarki tvisvar sinnum á ári.

Í fulltúaráði VM eru, auk stjórnar og varastjórnar, eftirtaldir félagsmenn.
 
Listi yfir trúnaðarmenn

Listi yfir tengiliði

Útgreiðsla styrkja í desember
Rétt eins og undanfarin ár munu styrkir sjúkra- og fræðslusjóðs verða greiddir út föstudaginn 22.desember vegna hátíðahalda. Síðasti skiladagur umsókna er föstudaginn 15.desember.