Sjóngler, linsur, heyrnartæki og stoðtæki

Kostnaður vegna gleraugna, laseraðgerða, stoðtækja og heyrnartækja
 

Heimilt að greiða styrk til kaupa gleraugum / linsum / laser, stoðtækjum  og heyrnartækjum. Styrkur er veittur einu sinni fyrir hvern lið á þriggja ára fresti. Hámark styrks vegna sjónglerja eða laser er kr. 80.000 en þó aldei hærri en sem nemur 50% af kostnaði. Styrkurinn greiðist ekki vegna skemmda á glerjum sem atvinnurekanda eða tryggingum ber að bæta.
Hámark styrks vegna stoðtækja er kr 35.000 en þó aldei hærri en sem nemur 50% af kostnaði.

Hámark styrks vegna heyrnartækja er kr 80.000 pr. tæki en þó aldrei hærri en sem nemur 50 % af kostnaði. Styrkur vegna heyrnartækja miðast við að réttur sé til endurgreiðslu á hluta kostnaðar frá Tryggingastofnun. Frumrit  greiðslukvittunar skal fylgja styrkumsókn. Félagsmenn sem hætta störfum vegna aldurs eða örorku eiga kost á styrkjum vegna kaupa á heyrnartækjum á þriggja ára fresti ævilangt.

Ekki er greitt vegna skemmda á glerjum sem atvinnurekanda eða tryggingum ber að bæta.
 
Beiðnir og fylgibréf þurfa að berast til Elínar Sigurðardóttur, netfang elin@vm.is 
Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 20. hvers mánaðar til að greiðsla berist þann 1. næsta mánaðar.
ATH!! Í desember þurfa umsóknir að berast sjóðnum fyrir 15. desember.

Fyrirvari um ábyrgð varðandi meðferð umsókna/gagna með netpósti.
Vinsamlega athugið að notkun netpósts er ekki örugg leið gagna og VM ábyrgist ekki öryggi trúnaðarupplýsinga sem eru sendar í gegnum netpóst.

Sækja um rafrænt

Prenta út umsókn 

Upplýsingar um endurgreiðslu frá ríkinu vegna kaupa á gleraugum fyrir börn.

https://www.midstod.is/gleraugnaendurgreidslur/