Sjúkrasjóður VM

Afgreiðsla sjúkrasjóðs VM er á skrifstofu félagsins Stórhöfða 25, Reykjavík

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 20. hvers mánaðar til að greiðsla berist þann 1. næsta mánaðar.

Sickfund in Polish 

Sickfund in English 

Verkefni sjóðsins eru að:

  - greiða dagpeninga vegna launataps sjóðfélaga í veikinda- og slysafjarveru - sjá nánar,
  - greiða dagpeninga vegna launataps við umönnun veikra barna eða maka - sjá nánar,
  - greiða dánarbætur vegna andláts sjóðfélaga sjá nánar,
  - greiða útfararstyrk vegna andláts sjóðfélaga sjá nánar,
  - styrkja sjóðfélaga vegna endurhæfingar, forvarna, tækjakaupa o.fl. sjá nánar.

Sjóðsfélagar

Samkvæmt reglugerð Styrktar- og sjúkrasjóðs VM eru sjóðfélagar þeir sem hafa greitt og verið er að greiða fyrir fullnægjandi iðgjöld til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi

Sjóðfélagi sem fer í lögbundið fæðingarorlof eða á atvinnuleysisbætur, heldur á meðan réttindum til styrkja og bóta enda hafi viðkomandi ákveðið að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds.

Sjóðsfélagar á atvinnuleysisbótum

Missi sjóðfélagi atvinnuleysisbætur vegna veikinda á hann rétt á bótum sem nema sömu fjárhæð og atvinnuleysisbæturnar numu yfir sama tímabil.

Eldri borgarar og öryrkjar

Þeir sem greitt hafa til sjóðsins í a.m.k. 60 mánuði og hætta störfum vegna aldurs eða örorku eiga rétt til styrkja í 36 mánuði frá síðustu iðgjaldagreiðslu.