Kosning um kjarasamning

Íslenska

Sjá skýringar á kjarasamningi VM við SA hér

Sjá glærukynningu á kjarasamningi hér

Sjá kjarasamning VM við SA hér

Hér er hægt að horfa á kynningarfundinn


Kjósa um samning

Þegar smellt er á ,,Kjósa um samning‘‘,kemur
upp innskráningarsíða Island.is þar sem þú
auðkennir þig með íslykli eða rafrænum
skilríkjum.
Þeir sem ekki eiga íslykil eða rafræn skilríki geta
sótt um íslykil á Island.is (www.island.is) og valið
um hvort þeir fái lykilinn sendan í heimabankann
sinn eða með pósti á lögheimili sitt. Þjóðskrá Íslands
stendur straum af kostnaði við að senda Íslyklana
bæði í heimabankann sem og með pósti á lögheimili.

English


Further information about the agreement
can be seen here

Voting on collective agreement

When you click on ,,Vote on agreement‘‘, you will
be directed to the Island.is login page, where you
identify yourself with an Íslykill identification
or an electronic certificate.
Those who do not have an Íslykill identification
or a digital certificate can apply for Íslykill
identification on Island.is (www.island.is) and have
it sent electronically to their internet banking
service or by mail to their domicile. Registers
Iceland pays for the cost of sending Íslykill
identification, both electronically and by mail.

Polski


Więcej informacji o umowach zbiorowych tutaj

Głosowanie o umowie zbiorowej

Po kliknięciu w „Głosowanie w sprawie umowy”
zostaniesz przekierowany na stronę logowania
Island.is, gdzie należy poddać się identyfikacji,
korzystając z identyfikatora Íslykill lub
certyfikatu elektronicznego.
Osoby, które nie posiadają identyfikatora
Íslykill lub certyfikatu cyfrowego mogą złożyć
wniosek o przyznanie identyfikatora Íslykill na
stronie Island.is (www.island.is) i poprosić o
przesłanie go drogą elektroniczną do serwisu
bankowości internetowej lub pocztą na adres
zamieszkania. Koszt wysyłki identyfikatora
Íslykill, zarówno drogą elektroniczną jak i
pocztą, pokryje Registers Iceland.