25.4.2014

Yfirskrift 1. maí 2014 - Samfélag fyrir alla

Dagskrá 1. maí 2014 í Reykjavík.

Kl. 13:00 Safnast saman við Hlemm
Kl. 13:30 Kröfugangan leggur af stað niður Laugaveg
Kl. 14:10 Útifundur á Ingólfstorgi hefst
Sjá nánar dagskrá 1. maí í Reykjavík

Að loknum útifundi í Reykjavík er félagsmönnum VM
boðið upp á kaffi í Gullhömrum,
Grafarholti
frá kl. 15:00 til 17:00. 

Sjá dagskrá 1. maí á Akureyri


Yfirskrift 1. maí 2014 - Samfélag fyrir alla
Grundvöllur tilvistar og starfs verkalýðshreyfingarinnar er auk hefðbundinnar kjarabaráttu að berjast
fyrir samfélagi jafnréttis og jafnra tækifæra. Misskipting hefur farið vaxandi í þjóðfélaginu á mörgum
sviðum. Þessi þróun birtist með ýmsum
hætti gagnvart launafólki og öllum almenningi:
Kostnaður almennings vegna lyfja og læknisþjónustu er komin út fyrir öll þolmörk. Afleiðingin er ekki
aðeins sú að þessi kostnaður hefur mjög neikvæð áhrif á fjárhag alls almennings heldur þurfa sífellt
fleiri þurfa að neita sér um nauðsynleg lyf og læknisþjónustu.
Tryggt og mannsæmandi húsnæði er ein af forsendum mannsæmandi lífsskilyrða. Mikill og vaxandi
fjöldi fjölskyldna og einstaklinga eru á hrakhólum vegna húsnæðisskorts eða þurfa að sætta sig við
óásættanlegar aðstæður í húsnæðismálum af fjárhagslegum ástæðum. Þá er öllum almenningi og
sérstaklega ungu fólki ómögulegt að kaupa húsnæði við núverandi aðstæður.
Tækifæri ungs fólks til að sækja sér menntun við hæfi er mikilvæg forsenda virkrar þátttöku á
vinnumarkaði og starfstækifæra í framtíðinni. Menntakerfið er í dag ekki að svara kröfum um
möguleika til náms sem svara
þörfum einstaklinga og atvinnulífs. Þá eru sterkar vísbendingar um að hópur fólks hafi ekki lengur
efni á að senda börn sín í skóla eftir að skyldunámi líkur vegna kostnaðar.
Atvinna við hæfi og þátttaka á vinnumarkaði eru sjálfsögð krafa og lykillinn að virkri þátttöku í
samfélaginu. Virkni og almenn atvinnuþátttaka er jafnframt mikilvæg forsenda velferðarsamfélagsins.
Þúsundir einstaklinga eru atvinnulausir. Þetta á ekki síst við um mikinn fjölda ungmenna sem aldrei
hafa náð að festa sig í sessi á vinnumarkaði.
Við viljum ekki þessa þróun. Við viljum ekki svona samfélag. Verkalýðshreyfingin vill byggja upp
réttlátt þjóðafélag. Samfélag þar sem allir fá að njóta sín og tækifæri til að blómstra, óháð efnahag.