23.12.2013

Tilraun sem verður að heppnast

Ónýtu taxtakerfi, óstöðugu íslensku hagkerfi og mikilli misskiptingu verður ekki breytt á einni nóttu. Kjarasamningurinn á almennum vinnumarkaði sem skrifað var undir 21. desember sl. með þeim breyttu áherslum og framtíðarmarkmiðum sem í honum eru, eru tilraunarinnar virði. Launahækkanirnar eru ekki miklar en lengra var ekki komist til að ná samningi og komast inn í næsta skref sem mun hefjast í janúar 2014. Þá verða lagðar  fram kröfur og  viðræður eiga síðan að hefjast í febrúar.  Samningstímann á að nýta til að finna nýjar og byltingakenndar leiðir til breytinga, það er allavega mín túlkun á texta samningsins. Samræmdri launastefna mun VM ekki taka þátt í aftur, þetta ár sem samningurinn gildir lít ég á sem vopnahlé.
Við hjá VM erum tilbúin í þessa vinnu eftir þann vandaða undirbúning sem hefur verið unninn hjá félaginu. Markmiðin og hugmyndafræðin eru fullmótuð og við munum þurfa mikinn tíma á næsta ári til að vinna í þeim, svo framalega sem viðsemjendur okkar koma að borðinu í þeim tilgangi að gera breytingar. Við þurfum að komast út úr gjaldþrota taxtakerfi og auka vægi framlegðar, sem síðan skilar sér í umtalsvert hærri dagvinnulaunum. Þetta verður ekki gert nema með breyttum hugsunarhætti og að kjarasamningagerð fari í atvinnugreinasamninga þar sem afkoma greinanna ræður kjörunum. Vissulega er ég ósáttur við að ekki náðist betri niðurstaða og maður á að vera það. Hinsvegar má ekki gleyma þætti ríkjandi stjórnvalda í aðkomu að samningi sem þessum, sem varð minni en vonir stóðu til um.
Laun á Íslandi eru lág og finna verður leiðir til að auka jöfnuð og snúa af vegi ofsagróðahugmyndafræði fyrir fáa útvalda. Erlendar stofnanir hafa undanfarin misseri varað við þeirri þróun þar sem fámenn auðklíka sogar til sín meira og meira út úr hagkerfum landa,  koma auðnum undan og borga lítið sem ekkert til samfélagsins. Það sem eftir verður er að verða of lítið til að hægt sé að standa undir því samfélagi sem okkur langar að hafa. Það vill oft gleymast þegar kosið er til alþingis að það er í okkar höndum að velja þá pólitísku stefnu sem við viljum að unnið sé eftir, þau stjórnvöld sem nú sitja eru eingöngu að berjast fyrir bættum hag þeirra sem best hafa það í samfélaginu.  Stjórnvöld á hverjum tíma hafa mest um það að segja hvernig jöfnuður er í samfélaginu.
Það er sorglegt að þurfa að horfa upp á lýðskrumið sem keyrt er gegn þeirri vinnu sem maður er að vinna af heiðarleika, til að reyna að ná árangri og vera tilbúinn að taka ákvörðun og axla ábyrgð.
Í þau rúmlega fimm ár sem ég hef starfað í þessu þá hef ég ekki látið formann Verkalýðsfélags Akraness pirra mig,  ég get bara ekki lengur setið á mér. Að einstaklingur skuli vera kallaður verkalýðsforingi, einstaklingur sem aldrei þorir að taka þátt í að finna raunhæfar lausnir og axla ábyrgð á þeirri niðurstöðu sem næst.
Það er auðveldasta leiðin í svona starfi að vera til hliðar og gagnrýna allt sem gert er og hafa aldrei neinar lausnir, því síður að setja hlutina í samhengi. Ég kalla þetta lýðskrum og kjarkleysi, auk athyglissýki sem nær að lifa með óhæfu fjölmiðlafólki sem aldrei spyr hann um lausnir eða útfærslu á þeim vandamálum sem  verið er að reyna að leysa. Honum er lofað að romsa út úr sér þessum fimm til sjö frösum sem hann kann og margir vilja heyra.  Innihaldið í boðskapnum er ekkert, því ekki hefur hann lausnirnar.  Hvernig þessi einstaklingur kemur sí og æ í bakið á félögum sínum hjá Starfsgreinasambandinu,  ausandi svívirðingum yfir þá sem kjörnir eru til að vinna að hagsmunamálum launþegahreyfingarinnar, er versta tegund af kjarklausum lýðsskrumara. Kannski er nauðsynlegt að haf svona einstakling  til að lífga upp á umræðuna, en mér býður við þessu bulli.

Hann gat tekið samningsumboðið af Starfsgreinasambandinu áður en skrifað var undir og gert betri samning, hann hafði hinsvegar ekki kjarkinn til þess.

Við hjá VM höfum lagt á okkur mikla undirbúningsvinnu og bíðum óþreyjufullir eftir þeirri vinnu sem framundan er, að gera byltingakenndar breytingar í að bæta kjör okkar félagsmanna. Við höfum hugmyndafræðina og kjarkinn til að fara í þetta verkefni og trúna á að okkur takist það. Mistakist þessi tilraun sem við lögðum grunn að með þessum kjarasamningi, þá getum við í það  minnsta staðið keikir á eftir og sagt við reyndum og lögðum mikið á okkur við að ná markmiðum okkar fram.

Ég óska okkur velfarnaðar í þessu verkefni sem framundan er, það má ekki mistakast, því ef það gerist þá munum við hjakka áfram í íslensku aðferðinni, sem öllum er kunn.

Ég óska félagsmönnum VM, fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum gleðilegra jóla.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM