30.11.2018

Fréttatilkynning og kröfugerð frá iðnaðarmannafélögunum vegna kjarasamninga við SA

Fréttatilkynning

Fulltrúar iðnaðarmannafélaganna, VM, RSÍ, MATVÍS, GRAFÍU, Samiðn og Félags hársnyrtisveina, hittu fulltrúa Samtaka atvinnulífsins þar sem kröfur voru lagðar fram vegna yfirstandandi viðræðna um endurnýjun kjarasamninga sem renna úr gildi þann 31. desember næstkomandi.

Markmið viðræðna verða að tryggja áframhaldandi aukinn kaupmátt launa, sérstök hækkun á taxtakerfi kjarasamninga iðnaðarmanna og þeir verði þar með hækkaðir upp að raunverulegum markaðslaunum. Nánari skilgreiningar verði settar í kjarasamningana til þess að tryggja félagsmönnum skýran framgang í launaþróun til samræmis við aukna menntun og starfsreynslu.  Tryggja skal að réttindaávinnsla fylgi starfsmönnum en ekki fyrirtækjum svo sem ávinnsla orlofs, veikindaréttar o.s.frv. 

Iðnaðarmenn vilja stytta vinnutíma með raunverulegum hætti án skerðingar á launum. Ljóst er að vinnutími iðnaðarmanna er lengri en almennt gerist, yfirvinnugreiðslur tíðkast í meiri mæli hjá stéttinni en öðrum starfsstéttum og telja iðnaðarmenn tíma kominn til að gera störfin fjölskylduvænni með bættum launakjörum og styttri vinnutíma.

Iðnaðarmenn settu jafnframt fram kröfu um að viðræðunum yrði komið í fastar skorður svo dráttur verði ekki á því að samningar náist. Nýir samningar eiga að gilda frá lokum þess síðasta.

Mikil áhersla er jafnframt lögð á að útrýma félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Tryggja þarf að erlendir starfsmenn njóti sömu réttinda og sömu kjara og íslenskir starfsmenn.

Breyta þarf tekjuskattskerfinu á þann veg að stuðla að auknum jöfnuði í samfélaginu en það er algjörlega óásættanlegt að ríkasti hluti samfélagsins greiði minni skatta en áður var á sama tíma og skattbyrði hefur aukist hjá millitekju- og lágtekjuhópunum. Þessu þarf að breyta!

Iðnaðarmannafélögin gera kröfu til þess að húsnæðisstefna verði innleidd sem tryggi öllum öruggt húsnæði. Gerð er krafa um að lögleiða skyldur sveitarfélaga til að bjóða upp á nægilegt magn af félagslegu húsnæði og að óhagnaðardrifnum leigufélögum verði tryggðar íbúðalóðir án verulegs kostnaðar. Tryggja þarf öllu launafólki aðgengi að húsnæði á hagstæðum kjörum. 

Hægt er að lesa kröfugerð iðnaðarmannafélaganna hér.