5.12.2013

Kjaraviðræðum hætt

Samninganefnd ASÍ hefur á undanförnum vikum unnið að því að
leggja grunn að aðfarasamningi við Samtök atvinnulífsins, þar sem þess yrði
freistað að ná auknum kaupmætti, tryggja stöðugleika í efnahagsmálum og lágri
verðbólgu. Ágætur árangur hefur náðst um umgjörð slíks samnings. Í dag kom hins
vegar í ljós djúpstæður ágreiningur við SA um launalið væntanlegs samnings,
sérstaklega það sem snýr að hækkun lægstu launa. Svo langt er á milli aðila að
samninganefnd ASÍ telur forsendur brostnar fyrir þeirri leið sem átti að varða.
SA hafnar þeirri kröfu ASÍ að hækka lægstu laun um ákveðna krónutölu. Því hefur
samninganefnd ASÍ tilkynnt SA að viðræðum á þessum grunni sé hætt. Framhald
viðræðna um gerð nýrra kjarasamninga er á höndum aðildarsamtaka ASÍ.