23.12.2013

Kjarasamningur undirritaður

VM undirritaði svokallaðan aðfarasamning, ásamt öðrum aðildarsamtökum ASÍ, 
þann 21. desember s.l.. Samningurinn gildir út árið 2014 og nær til allra starfa
félagsmanna VM á almennum vinnumarkaði í landi.
Auk launabreytinga er samningnum ætlað að gefa aðilum tíma til að undirbúa gerð
langtímasamnings og er því gengið frá sérstakri viðræðuáætlun með tímasettum markmiðum
sem hluta samningsins.
Sú vinna hefst strax í byrjun ársins 2014. Þá verða m.a. skilgreindar þær atvinnugreinar sem
henta til vinnu að starfsgreinasamningum. En gerð slíkra samninga er ein af megin
niðurstöðum vinnu á vegum félagsins á sviði kjaramála undanfarin tvö ár.

Helstu atriði samningsins eru:

Almenn launahækkun
Hinn 1. janúar 2014 skulu laun hækka um 2,8%, þó að lágmarki kr. 8.000 á mánuði fyrir dagvinnu
miðað við fullt starf. Aðrir kjaratengdir liðir hækka um 2,8% á sama tíma.

Sérstök hækkun kauptaxta
Í stað áðurgildandi kauptaxta komi nýir sem eru hluti samninga viðkomandi aðildarsamtaka ASÍ.
Launataxtar undir 230.000 kr. á mánuði hækka sérstaklega um 1.750 kr.
Kauptaxtar gilda frá 1. janúar 2014.

Lágmarkstekjur fyrir fullt starf
Lágmarkstekjur fyrir fullt starf skv. kjarasamningum viðkomandi aðildarsamtaka ASÍ skulu
vera kr. 214.000 frá 1. janúar 2014 fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra
mánuði samfellt hjá sama fyrirtæki.

Desember- og orlofsuppbót
Desemberuppbót miðað við fullt starf er á árinu 2014 kr. 53.600.
Orlofsuppbót (1.maí til 30. apríl) miðað við fullt starf er á árinu 2014 kr. 29.500.

Framlög til fræðslu- og starfsmenntasjóða hækka um 0,1% í júní á næsta ári.

Helstu ávinningar samningsins.
  • Almenn launahækkun.
  • Sérstök áhersla á hækkun lægstu launa.
  • Aukið fjármagn og kraftur settur í starfsmenntamál.
  • Efri mörk í lægsta þrepi tekjuskatts hækka úr 256.000 kr. í 290.000 kr. Skatthlutfall í miðþrepi lækkar úr 25,8% í 25,3%.
  • Stærstu sveitarfélög landsins hafa tekið áskorun verkalýðshreyfingarinnar og hækka ekki gjaldskrár sínar um áramót.
  • Gjaldskrárhækkanir ríkisins verða ekki meiri en 2,5% á ári, ríkisstjórnin mun endurskoða breytingar á gjöldum sem þegar hafa verið samþykktar.
  • Unnið verði að því að við framkvæmd kjarasamninga verði miðað við umfrang umsaminna launahækkana ásamt samningsbundnum starfsaldurshækkunum og starfsþróunar þannig að hún samrýmist verðbólgumarkmiðum Seðlabanka Íslands.
  • Ráðist verður í markvissar aðgerðir til stuðnings kaupmætti.
  • Samstilltar aðgerðir samningsaðila til að halda verðbólgu innan 2,5% markmiðs Seðlabanka Íslands.

Sjá samning

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar

The new collective agreement (short version).

Nowa umowa zbiorowa.